Leasing Hal stalowych

Finansowanie hal stalowych

Dbając o wygodę i kompleksową obsługę, Firma REMO, oferuje pomoc dla Swoich klientów  w uzyskaniu finansowania dla planowanych inwestycji.

Masz pytania? Nie wahaj się ich zadać!

Leasing to prosta forma finansowania zakupu środków trwałych, w której to na podstawie umowy leasingu, leasingobiorca korzysta z wybranego przez siebie przedmiotu w określonym terminie w zamian za ustalone raty leasingowe.

Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma zagwarantowaną możliwość nabycia użytkowanego przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej cenę wykupu.

Leasing Hali

 • Finansowanie kwoty netto inwestycji
 • Pełna rata leasingowa ( odsetki +kapitał) zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów
 • VAT rozłożony w czasie i płatny razem z ratami leasingowymi
 • Nieraportowany do BIK, nie obniża zdolności kredytowej
 • Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • Długość trwania leasingu 4 – 6 lat
 • Opłata wstępna jest w 100% kosztem uzyskania przychodu
 • Wysokość opłaty wstępnej min 10%, max 45% wartości transakcji
 • Leasing finansuje mobilną część inwestycji. Halę mocowaną na szpile lub kotwy, czyli „nietrwale” związaną z gruntem. To jest konstrukcję stalową i jej obłożenie ( płyta warstwowa, okna, drzwi, orynnowanie, wentylacja, instalacje, świetliki itp.)

Kredytowanie Hali

 • Możliwość finansowania kwoty brutto lub oddzielny kredyt VAT
 • Odsetki i opłaty są kosztem uzyskania przychodu kredytobiorcy
 • Kredytobiorca jest właścicielem  przedmiotu – hali. Ma możliwość stosowania swoich zniżek na ubezpieczenie.
 • Raportowany do BIK, obniża zdolność kredytową
 • Amortyzacja po stronie kredytobiorcy
 • Długość trwania kredytu  10 -20 lat
 • Elastyczna spłata zadłużenia, ma możliwość nadpłacania kwoty kredytu
 • Min. wkład własny to ok. 20% całego budżetu inwestycji
 • Kredyt finansuje większą część całej inwestycji w nieruchomość. Jest to konstrukcja stalowa i jej obłożenie, oraz grunt i prace trwale związane z gruntem ( przyłącza, zagospodarowanie terenu, fundamenty, izolacje, posadzkę, część socjalną/biurową nieruchomości itp).