Leasing i kredyt na nieruchomości to  nasze propozycje związane z finansowaniem budowy obiektów przemysłowych. Realizacja inwestycji związanej z budową hali przemysłowej lub innego dużego obiektu to wydatek czasem nawet kilkuset tysięcy złotych. Kredyt i leasing na inwestycje pomoże pokryć koszty budowy. 

Leasing i kredyt na nieruchomości

Oferujemy dwa rozwiązania, dzięki którym łatwiej będzie Inwestorom sfinansować dużą inwestycję, jaką jest budowa obiektu przemysłowego. Rozwiązaniami tymi są leasing i kredyt inwestycyjny. Proponując Klientom kredyt lub leasing nieruchomości, podkreślamy, że współpracujemy z FNK – Finansowanie Nieruchomości Komercyjnych. W ten sposób uzyskać możemy korzystne finansowanie danej inwestycji. 

Leasing nieruchomości

Leasing nie daje tak dużych możliwości finansowania inwestycji, jak kredyt. Jednak jest dość popularnym sposobem finansowania wśród Inwestorów. Jeżeli poszukujemy środków na rozpoczęcie inwestycji, a nie chcemy zamrażać gotówki, rozwiązanie jakim jest leasing będzie wpisywało się w nasze wymagania. Dodatkowo, należy pamiętać, że leasing obejmuje również ubezpieczenie hali stalowej.

Warunki, jakie zostają spełnione podczas leasingu dużych obiektów przemysłowych: 

 • Finansowanie kwoty netto inwestycji
 • Pełna rata leasingowa ( odsetki +kapitał) zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów
 • VAT rozłożony w czasie i płatny razem z ratami leasingowymi
 • Nieraportowany do BIK, nie obniża zdolności kredytowej
 • Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • Długość trwania leasingu 4 – 6 lat
 • Opłata wstępna jest w 100% kosztem uzyskania przychodu
 • Wysokość opłaty wstępnej min 10%, max 45% wartości transakcji
 • Leasing finansuje mobilną część inwestycji. Halę mocowaną na szpile lub kotwy, czyli „nietrwale” związaną z gruntem. To jest konstrukcję stalową i jej obłożenie ( płyta warstwowa, okna, drzwi, orynnowanie, wentylacja, instalacje, świetliki itp.)

Kredyt inwestycyjny

Jako tradycyjny sposób finansowania inwestycji, kredyt wciąż cieszy się dużym powodzeniem wśród Inwestorów. Również jeżeli chodzi o budowę dużych obiektów przemysłowych. Jeżeli chodzi o budowę hal, które wymagają dużych nakładów finansowych, ale również ich modernizację, udzielony może zostać na nie kredyt inwestycyjny. Wzięcie kredytu inwestycyjnego możliwe jest dla tych firm, których bieżąca kondycja finansowa jest oceniana, jako pozytywna. Kredyt inwestycyjny jest często jedynym sposobem na zrealizowanie inwestycji lub większej jej części.

Warunki, jakie zostają spełnione podczas kredyty na duże obiekty przemysłowe: 

 • Możliwość finansowania kwoty brutto lub oddzielny kredyt VAT
 • Odsetki i opłaty są kosztem uzyskania przychodu kredytobiorcy
 • Kredytobiorca jest właścicielem przedmiotu – hali. Ma możliwość stosowania swoich zniżek na ubezpieczenie.
 • Raportowany do BIK, obniża zdolność kredytową
 • Amortyzacja po stronie kredytobiorcy
 • Długość trwania kredytu 10 -20 lat
 • Elastyczna spłata zadłużenia, ma możliwość nadpłacania kwoty kredytu
 • Min. wkład własny to ok. 20% całego budżetu inwestycji
 • Kredyt finansuje większą część całej inwestycji w nieruchomość. Jest to konstrukcja stalowa i jej obłożenie, oraz grunt i prace trwale związane z gruntem ( przyłącza, zagospodarowanie terenu, fundamenty, izolacje, posadzkę, część socjalną /biurową nieruchomości itp).

 

 

 

]

 

System zaprojektuj  i wybuduj to połączenie wykonania projektu przez firmę budowlaną wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do budowy obiektu. Wszystkie dokumenty przygotowywane są przez firmę i to na firmie spoczywa obowiązek wykonania całości zlecenia. 

System zaprojektuj i wybuduj

System zaprojektuj i wybuduj różni się od systemu 'tradycyjnego’ między innymi tym, że w tym ostatnim wykonawca, czyli firma budowlana ma zrealizować inwestycję, według projektu, który został wcześniej dostarczony przez Zamawiającego. W systemie zaprojektuj i wybuduj Zamawiający nie posiada opracowań szczegółowych projektów. Zgodnie z art. 2 pkt 8 oraz art. 31 ust. 2 Pzp system „zaprojektuj i wybuduj” to formuła, w ramach której, jeden podmiot wykonuje prace projektowe, jak i budowlane w jednym zadaniu na podstawie jednego zamówienia. Minimalizacja ryzyka jeśli chodzi o przygotowanie wymaganych dokumentów, a także nadzór nad pracami projektowymi i budowa obiektu ze strony firmy to jedne z największych zalet tego systemu. Firma budowlana staje się więc partnerem inwestora na każdym etapie wykonywanych prac, a inwestor zyskuje również obniżone koszty realizacji inwestycji, a także krótszy czas oczekiwania na jej realizację. Niektóre z prac wykonywanych przez firmę budowlaną, wliczane są w koszty budowy obiektu. Usprawnienie prac budowlanych i montażowych to również duże zalety systemu zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca ma większą swobodę działania i może samodzielnie podejmować decyzje. Inwestor jedynie nadzoruje cały proces budowy. Za całość inwestycji odpowiedzialna jest firma, która koordynuje wszystkie prace, a także szacuje, jakie koszty ma ponieść Zamawiający, w związku z wykonaniem projektu. 

Zaprojektuj i wybuduj – formalności 

Firma, która staje się wykonawcą projektu zobowiązana jest do przygotowania warunków kontraktu, a także programu funkcjolano – użytkowego. Warunki wykonywane są na podstawie FIDIC. Program funkcjonalno użytkowy musi być zgodny  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W PFU określa się przedmiot, wielkość oraz zakres zamówienia. PFU obejmuje, więc fazę projektową oraz fazę wykonawczą.

 

 

 

 

Dokumenty potrzebne do budowy hali. Informacje dla inwestorów  i informacje o tym, jakie dokumenty przygotować i jak rozpocząć współpracę z firmą i biurem projektowym, aby stworzyć obiekt z płyt warstwowych. Przede wszystkim należy przygotować należy podjąć działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a wcześniej złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumenty potrzebne do budowy hali

Dla określenia dokładnej ceny inwestycji potrzebny jest projekt budowlany budynku. Cena hali stalowej uzależniona jest od wielu czynników, takich jak na przykład wybór konkretnych rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, poziom standardu wykończenia czy odporność ogniowa budynku. Prace projektowe, które podejmujemy obejmują następujące elementy:

 • wykonanie obliczeń statycznych wraz z optymalizacją konstrukcji zgodnie z PN,
 • wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej konstrukcji stalowej,
 • wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej fundamentów,
 • projekt obudowy dachu i ścian (rozkroje płyt).

Informacje dla inwestora

Wcześniej jednak inwestor musi przejść przez kilka etapów, aby ostatecznie można było zacząć realizować konkretny projekt. O jakich etapach mowa?

Przygotowanie planu architektonicznego

Jeszcze przed zakupem działki, na której w przyszłości stanie obiekt z płyty warstwowej, należy mieć gotowy plan architektoniczny. Do przygotowania planu, potrzebne są wymienione wyżej wytyczne tj. wymiary planowanego obiektu, czy wykorzystane technologie i liczba zatrudnionych pracowników.

Decyzja o warunkach zabudowy

Po pierwsze inwestor składa wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. We wniosku wypełnia się informacje dotyczące funkcji, jaką obiekt będzie spełniał, powierzchnię zabudowy, czy wysokość budynków na terenie działki. Na decyzję czeka się od 14 -30 dni. Następnie inwestor musi uzyskać mapę, która ma zawierać obiekty czy też instalacje, które na terenie działki się znajdują. Mapę sytuacyjną wykonuje geodeta.

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest niezbędny do tego, aby uzyskać zgodę na budowę obiektu. W skład planu budowlanego wchodzą takie elementy jak koncepcja konstrukcji budowlanej, instalacji na terenie obiektu, rozmieszczenie dróg dojazdowych do obiektu, czy koncepcja zagospodarowania terenu. Wszystkie założenia w projekcie budowlanym muszą być skonsultowane z zarządem dróg, sanepidem, konserwatorem zabytków, rzeczoznawcami BHP i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozwolenie na budowę

Ostatnim krokiem, jeżeli chodzi o dostarczenie potrzebnych do budowy obiektu dokumentów jest wypełnienie wniosku i pozwolenie na budowę. Firma lub osoba fizyczna, która ma prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych może ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wniosek składa się w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym. Do 65 dni Urząd  wydaje pozwolenie, a po załatwieniu wszystkich formalności firma może przystąpić do realizacji projektu.

Wykonujemy projekty również w systemie generalnego wykonawstwa. 

Hale stalowe przemysłowe wykorzystywane są jako obiekty o różnym przeznaczeniu. Hale przemysłowe w obudowie z płyt warstwowych to budynki całoroczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie niskich i wysokich temperatur. 

Hale stalowe przemysłowe

Hale przemysłowe, podobnie jak inne obiekty z obudową z płyt warstwowych oparte są na lekkich konstrukcjach stalowych. Obudową mogą płyty warstwowe w trzech rodzajach: styropianowe, poliuretanowe i z wełny mineralnej. Bezpłatnie oferujemy projekt i stworzenie wyceny hali przemysłowej. 

Projekt hali i hale przemysłowe gotowe

Na stałe współpracujemy z biurem projektowym, które dostosowuje wykonanie hali zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Każda hala optymalizowana jest do potrzeb zamawiającego. W ofercie mamy również hale gotowe systemowe, które realizowane są w systemie generalnego wykonawstwa. Generują mniejsze koszty budowy takiego obiektu, co sprawia, że przez inwestorów wybierane są coraz częściej.