Tag Archive for: budowa hali

Koszty budowy hali stalowej zależą od kilku elementów. Aby wycenić ostateczne koszty budowy obiektu z płyt warstwowych, należy dostarczyć informacje związane nie tylko z powierzchnia planowanego budynku, ale też jego przeznaczeniem i materiałami, z jakich obiekt ma być wykonany. 

Koszty budowy hali stalowej

Jak i kiedy ustala się koszt budowy hali z płyt warstwowych? Przed rozpoczęciem danej realizacji wykonuje się szczegółowy kosztorys. Kosztorys tworzony jest na podstawie koncepcji obiektu, jaką ma inwestora, a także na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych. Kosztorys sporządzany jest również w oparciu o bardzo szczegółowe informacje takie, jak występowanie wód gruntowych, wielkość i ilość bram, drzwi czy świetlików. Wycenie podlegają: 

 • prace ziemne, wykopy pod fundamenty oraz stopy
 • wykonanie fundamentów i stóp, izolacje oraz wykończenie ścian podwalinowych
 • posadzka przemysłowa z podbetonem i podsypką piaskową 2,5T
 • konstrukcja stalowa wraz z projektami i montażem
 • obudowa z blachy trapezowej – ściany i montażem
 • dach hali wraz z orynnowaniem oraz dźwigiem i montażem
 •  bramy segmentowe, drzwi stalowe z podkonstrukcją, obrobieniem i montażem
 • świetliki z montażem i obrobieniem

Kosztorys budowy hali z płyt warstwowych

Wszelkie czynności, związane z przygotowaniem terenu i zależne od zagospodarowania działki wchodzą w skład kosztorysu. Jakie są najważniejsze jego elementy?

Przygotowanie terenu

 • ogrodzenie terenu budowy
 • przyłączenie instalacji
 • karczowanie i wycinanie drzew
 • ewentualna rozbiórka obiektów, które istnieją na terenie

Prace ziemne i fundamentowe

 • zakres prac ziemnych obejmuje usunięcie warstwy ziemi,
 • wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe
 • zasypek fundamentów oraz podwalin z ubiciem

Prace montażowe i budowlane

 • zakres prac obejmuje stworzenie wizualizacji projektu przy współpracy z biurem projektowym oraz wycenę wstępnej koncepcji.
 • w zależności od preferowanej formy współpracy realizujemy projekt w oparciu o generalne wykonawstwo lub prace cząstkowe.
 • usługi obejmują także montaż konstrukcji stalowej przez naszych pracowników
 • konstrukcja stali
 • montaż świetlików
 • wykończenie hali
 • pokrycia dachowe

Instalacje

 • instalacje oświetleniowe
 • instalacje odgromowe
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje pod posadzkami

Posadzki

 • zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy pod posadzkę z chudego betonu o grubości 10 cm
 • posadzki przemysłowe są wykonane z betonu B25,
 • obciążenie maksymalne wynosi 2,5tony/m2.

 

Tag Archive for: budowa hali