Tag Archive for: jakie są wymagane dokumenty do budowy hali

Dokumenty potrzebne do budowy hali. Informacje dla inwestorów  i informacje o tym, jakie dokumenty przygotować i jak rozpocząć współpracę z firmą i biurem projektowym, aby stworzyć obiekt z płyt warstwowych. Przede wszystkim należy przygotować należy podjąć działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a wcześniej złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumenty potrzebne do budowy hali

Dla określenia dokładnej ceny inwestycji potrzebny jest projekt budowlany budynku. Cena hali stalowej uzależniona jest od wielu czynników, takich jak na przykład wybór konkretnych rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, poziom standardu wykończenia czy odporność ogniowa budynku. Prace projektowe, które podejmujemy obejmują następujące elementy:

  • wykonanie obliczeń statycznych wraz z optymalizacją konstrukcji zgodnie z PN,
  • wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej konstrukcji stalowej,
  • wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej fundamentów,
  • projekt obudowy dachu i ścian (rozkroje płyt).

Informacje dla inwestora

Wcześniej jednak inwestor musi przejść przez kilka etapów, aby ostatecznie można było zacząć realizować konkretny projekt. O jakich etapach mowa?

Przygotowanie planu architektonicznego

Jeszcze przed zakupem działki, na której w przyszłości stanie obiekt z płyty warstwowej, należy mieć gotowy plan architektoniczny. Do przygotowania planu, potrzebne są wymienione wyżej wytyczne tj. wymiary planowanego obiektu, czy wykorzystane technologie i liczba zatrudnionych pracowników.

Decyzja o warunkach zabudowy

Po pierwsze inwestor składa wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. We wniosku wypełnia się informacje dotyczące funkcji, jaką obiekt będzie spełniał, powierzchnię zabudowy, czy wysokość budynków na terenie działki. Na decyzję czeka się od 14 -30 dni. Następnie inwestor musi uzyskać mapę, która ma zawierać obiekty czy też instalacje, które na terenie działki się znajdują. Mapę sytuacyjną wykonuje geodeta.

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest niezbędny do tego, aby uzyskać zgodę na budowę obiektu. W skład planu budowlanego wchodzą takie elementy jak koncepcja konstrukcji budowlanej, instalacji na terenie obiektu, rozmieszczenie dróg dojazdowych do obiektu, czy koncepcja zagospodarowania terenu. Wszystkie założenia w projekcie budowlanym muszą być skonsultowane z zarządem dróg, sanepidem, konserwatorem zabytków, rzeczoznawcami BHP i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozwolenie na budowę

Ostatnim krokiem, jeżeli chodzi o dostarczenie potrzebnych do budowy obiektu dokumentów jest wypełnienie wniosku i pozwolenie na budowę. Firma lub osoba fizyczna, która ma prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych może ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wniosek składa się w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym. Do 65 dni Urząd  wydaje pozwolenie, a po załatwieniu wszystkich formalności firma może przystąpić do realizacji projektu.

Wykonujemy projekty również w systemie generalnego wykonawstwa.