Tag Archive for: zaprojektuj

System zaprojektuj  i wybuduj to połączenie wykonania projektu przez firmę budowlaną wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do budowy obiektu. Wszystkie dokumenty przygotowywane są przez firmę i to na firmie spoczywa obowiązek wykonania całości zlecenia. 

System zaprojektuj i wybuduj

System zaprojektuj i wybuduj różni się od systemu 'tradycyjnego’ między innymi tym, że w tym ostatnim wykonawca, czyli firma budowlana ma zrealizować inwestycję, według projektu, który został wcześniej dostarczony przez Zamawiającego. W systemie zaprojektuj i wybuduj Zamawiający nie posiada opracowań szczegółowych projektów. Zgodnie z art. 2 pkt 8 oraz art. 31 ust. 2 Pzp system „zaprojektuj i wybuduj” to formuła, w ramach której, jeden podmiot wykonuje prace projektowe, jak i budowlane w jednym zadaniu na podstawie jednego zamówienia. Minimalizacja ryzyka jeśli chodzi o przygotowanie wymaganych dokumentów, a także nadzór nad pracami projektowymi i budowa obiektu ze strony firmy to jedne z największych zalet tego systemu. Firma budowlana staje się więc partnerem inwestora na każdym etapie wykonywanych prac, a inwestor zyskuje również obniżone koszty realizacji inwestycji, a także krótszy czas oczekiwania na jej realizację. Niektóre z prac wykonywanych przez firmę budowlaną, wliczane są w koszty budowy obiektu. Usprawnienie prac budowlanych i montażowych to również duże zalety systemu zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca ma większą swobodę działania i może samodzielnie podejmować decyzje. Inwestor jedynie nadzoruje cały proces budowy. Za całość inwestycji odpowiedzialna jest firma, która koordynuje wszystkie prace, a także szacuje, jakie koszty ma ponieść Zamawiający, w związku z wykonaniem projektu. 

Zaprojektuj i wybuduj – formalności 

Firma, która staje się wykonawcą projektu zobowiązana jest do przygotowania warunków kontraktu, a także programu funkcjolano – użytkowego. Warunki wykonywane są na podstawie FIDIC. Program funkcjonalno użytkowy musi być zgodny  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W PFU określa się przedmiot, wielkość oraz zakres zamówienia. PFU obejmuje, więc fazę projektową oraz fazę wykonawczą.